رییس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت بیش از دو هزار متر مربع از اراضی پارک ملی بوجاق کیاشهر که توسط اشخاص مورد تعدی و به صورت غیر قانونی تصرف شده بود با اقدام حقوقی اداره پارک ملی بوجاق و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش اطلاعات می گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دو هزار متر مربع از اراضی پارک ملی بوجاق با حکم قضایی خلع ید شدند.

ابراهیم غلامی، رییس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت بیش از دو هزار متر مربع از اراضی پارک ملی بوجاق کیاشهر که توسط اشخاص مورد تعدی و به صورت غیر قانونی تصرف شده بود با اقدام حقوقی اداره پارک ملی بوجاق و اخذ دستور قضایی رفع تصرف شد.

حکم  رفع تصرف از اراضی تالاب بین المللی انزلی اجرا شد

حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی رشت مبنی بر قلع و قمع بنای غیر مجاز در حاشیه تالاب انزلی اجرا شد.

اصغر خودکار، رییس اداره حفاظت محیط زیست رشت با اعلام این خبر گفت: بنای غیر مجاز احداث شده  شامل انبار برنج به مساحت حدود ۵۰ مترمربع و درب آهنی و دیوار بلوکی و یک باب منزل دو طبقه به مساحت شصت مترمربع واقع در حاشیه تالاب بین المللی انزلی بود که با پیگیری اداره منابع طبیعی و با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت، براساس حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی رشت و هماهنگی صورت گرفته و تحویل یک دستگاه بیل مکانیکی از سازمان عمران شهرداری رشت، ابنیه آن تخریب و رفع تصرف شد  و به عرصه تالاب اضافه شد.