با دو فوریت این لایحه موافقت شد و خانم قدیمی و یک آشپز به همراه دبیر کمیسیون فرهنگی در این سفر حضور خواهند داشت.

ایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  نوشت در جلسه شورای شهر رشت لایحه گردهمایی بین المللی خوراک شناسی ۲۰۱۹ یونسکو در شهر ماکائو که از تاریخ ۲۹ دی الی ۱ بهمن سال جاری برگزار میشود مورد بررسی قرار گرفت.

بهراد ذاکری با انتقاد از سفرهای شهر خلاق خوراک گفت: هزینه های شهر خلاق خوراک باید برای شهروندان و اعضای شورا شفاف سازی شود و ضمنا با حضور افراد تکراری در این نشستها مخالف هستم.

وی افزود: قرار نیست در هر سفری به عنوان شهر خلاق خوراک است شخص خانم قدیمی بروند و بنده با این موضوع مخالف هستم. بار روانی سفر خارجی حتی اگر هزینه به پای میزبان باشد در جامعه سنگین است زیرا در شرایط بد اقتصادی قرار داریم.

ذاکری با تاکید بر اینکه ابتدا باید بدانیم این سفر چه دستاوردی خواهد داشت؟! افزود: متاسفانه تا کنون در زمینه شهر خلاق خوراک هیچ کاری برای شهر انجام ندادیم.

وی افزود: متاسفانه تنها دستاورد شهر خلاق خوراک افتتاح یک فست فود به دست اعضای شورا بود.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه این سفر خیانت به مردم است، گفت: این سفر هیچ دستاوردی ندارد و باید در این خصوص به مردم پاسخگو باشیم.

شیرزاد: طرح این لایحه قانونی نیست

فاطمه شیرزاد دیگر عضو شورای شهر رشت اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز این سفر تعیین تکلیف نشده است نباید چنین لایحه ای مطرح شود.

وی افزود: در این باره مصوبه داریم و تازمانی که سفرهای قبلی و هزینه کردها تعیین و تکلیف نشود نباید این لایحه مطرح شود.

شیرزاد با بیان اینکه برخی اوقات برای دفاع از یک مدیر اعضای شورا در مقابل هم قرار می‌گیرند، گفت: بنده بارها به خانم قدیمی گفتم که هنوز زیرساخت های مناسبی نداریم و سه سال فرصت سوزی شده است و باید منافع شهر و مردم در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: ساختمان های شهرداری و شورا هنوز آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران نیست.

موافقت جذب و رمضانپور با سفر قدیمی

احمد رمضانپور نیز اظهار کرد: در حالی که هزینه ها بر پای میزبان است اعتقاد ندارم که این سفر انجام نشود.

وی افزود: رشت یک جایگاهی در این جشنواره دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم و بنده معتقدم در مورد این سفر بحث نشود و نباید آن را حذف کنیم.

حجت جذب دیگر عضو شورا گفت: منطقی نیست که همه سفرها را حذف کنیم و خانم قدیمی نیز در جلسه علنی شورا حضور پیدا کنند و با حضور خبرنگاران به توضیح سفرهای قبلی بپردازند و با این سفر که هزینه به پای میزبان است موافق هستم.

گفتنی است در پایان با دو فوریت این لایحه موافقت شد و خانم قدیمی و یک آشپز به همراه دبیر کمیسیون فرهنگی در این سفر حضور خواهند داشت.