در جلسه کارگروه اشتغال استان، شهرستان رشت نتوانسته است رضایتمندی در ایجاد اشتغال و جذب اعتبارات استان را فراهم کند.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان رشت در بیستمین جلسه کارگروه اشتغال با انتقاد از جذب اعتبارات شهرستان رشت در زمینه اشتغال، گفت: متاسفانه علی‌رغم تذکرات و تاکیدات فرماندار شهرستان رشت به دستگاههای ذیربط تاکنون ۵ درصد از اعتبارات اشتغال زایی شهرستان رشت جذب شده است.

محمد علی ویشکایی افزود: شهرستانهای دیگر استان از رشت جلوتر هستند و این نشان از این می‌دهد که عملکرد همه ما در این شهرستان ضعیف است.

وی ادامه داد: در جلسه کارگروه اشتغال استان، شهرستان رشت نتوانسته است رضایتمندی در ایجاد اشتغال و جذب اعتبارات استان را فراهم کند.

ویشکایی با اشاره به اینکه برخی از دستگاهها در مورد پرونده های اشتغال به صورتی برخورد می‌کنند که گویی جزو عملکردشان محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: با توجه به وقت اندک در ثبت نام سامانه کارا باید مدیران دستگاهها فعالیت بیشتری انجام دهند و ما نیز ناگزیر هستیم که عملکرد هر کدام از دستگاه‌ها را به استان ارجاع بدهیم.

وی با بیان اینکه سهمیه شهرستان رشت در اشتغال روستایی ۹۳ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان و در بخش فراگیر ۲۲۲ میلیارد تومان است، گفت: تاکنون در بخش روستایی ۷۷۳ طرح به رقم ۱۸۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان به بانکها معرفی شدند که به ۱۴۳ طرح به مبلغ ۷ میلیارد و ۹۶ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد.

معاون فرماندار رشت در مورد سهم فراگیر نیز گفت: تا کنون در این بخش ۱۲۸ طرح به مبلغ ۱۱۵ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان به بانکها معرفی شده است.

وی با بیان اینکه جمعا در طرح های اشتغال فراگیر و روستایی ۹۰۱ طرح به بانکها معرفی شده است گفت: تا کنون توانستیم ۹۵ درصد از رقم تسهیلات سهم شهرستان را با ارائه طرح ها به بانک ها پوشش دهیم و از این تعداد طرح ۲۵ طرح برگشت داده شده است و به ۱۵۵ طرح به رقم ۱۵ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان پرداختی صورت گرفته است.