محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه بازدید از استادیوم انزلی گفت: امیدواریم با تلاش همگان ملوان به آن جایگاه مطلوبی که قرار داشت برسد.

 محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه بازدید از استادیوم انزلی که استاندار گیلان و نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، در جمع خبرنگاران به طرح مشکلات و نیازمندی ها درخصوص استقرار جایگاه تماشاگران در بازدید امروز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این طرح یک پروژه استانی است محدودیتی برای کمک از منابع ملی به استانی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم یا این طرح به صورت ملی تعریف یا از طریق مقررات آن محدودیت رفع شود.

نوبخت با اشاره به اینکه راه های توسعه انسانی از نظر ما همین مسایل اجتماعی و فرهنگی است اظهار داشت: تنها ساختمان ها، راه ها و ابنیه ها نمی توانند توسعه بیافریند بلکه توجه به ورزش و ارتقای جایگاه ورزش و در نهایت اشتغال جوانان به چنین حرفه هایی می تواند موجبات توسعه یافتگی استان را فراهم آورد. دیارمیرزا،